Ajankohtaista:

EU:n liikesalaisuusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano uhkaa työntekijöiden oikeusturvaa ja perusoikeuksia. Asiaa selvittäneen työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän mietintö mahdollistaisi palkansaajajärjestöjen mukaan sen, että työntekijän oikeutta kertoa liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja esimerkiksi ammattiliittonsa juristille rajoitettaisiin. Näin siinäkin tapauksessa, että työntekijä olisi joutunut riitatilanteeseen, joka koskisi juuri työsuhdetta ja liikesalaisuuksia.

Tällainen työntekijän oikeuden rajoittaminen oikeudelliseen apuun olisi ennennäkemätön hyökkäys työntekijän oikeuksia vastaan.

Hallituksella on vielä mahdollisuus ottaa kaikkien palkansaajakeskusjärjestöjen kriittiset kannat huomioon ja muuttaa lakiesitystä niin, että työntekijän oikeusturva ei vaarannu. Toivottavasti hallitus näin myös toimii, sillä muuten vaarana on paluu synkkään isäntävallan aikaan työoikeuksissa.

Jaa tästä kuva Facebookissa

Kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jari Myllykosken mielestä Suomessa on syytä keskittyä raideliikenteen palvelun parantamiseen sen pilkkomisen sijaan. Myllykoski piti tiistaina eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron välikysymyskeskustelussa raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Myllykosken mukaan Sipilän johtama hallitus haluaa taas kerran perustella kilpailuttamisia EU:n vaatimuksilla, vaikka perustetta tähän ei ole.

Olemme Suomessa jo tehneet EU:n edellyttämät toimet rataverkon hallinnan ja harjoittamisen sekä koulutusjärjestelmän ja turvallisuusjärjestelmän eriyttämisestä.

Meillä on siis erityinen peruste jatkaa Suomessa VR:n liikennöinnillä, ja keskittyä palvelun parantamiseen sen pilkkomisen sijaan, Myllykoski sanoi.

...lue lisää