Ajankohtaista:

Uusi eläinlaki -kirjan toimittajista vasemmalla Laura Uotila ja oikealla Veikka Lahtinen.

Eduskunnassa järjestettiin tänään keskustelutilaisuus eläinsuojelulain uudistuksesta. Mukana keskustelemassa olivat mm. Uusi eläinlaki -kirjan toimittajista Veikka Lahtinen ja Laura Uotila.

Totesin tilaisuuden avauspuheenvuorossa, että eläinsuojelulain uudistus on korkea aika toteuttaa. Nostin esiin koiraharrastajan näkökulmasta eläinten jalostukseen liittyvät kysymykset.

Lisäksi muistutin, että käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus koskee myös eläinlääkäripalveluita. On turvattava eläinlääkäripalveluiden saatavuus myös hyötyeläinten kohdalla haja-asutusalueilla.

Keskustelun videotallenteen voi katsoa Animalian Facebook-sivujen kautta:

Taitaa olla niin, että Porin, Rauman, Uudenkaupungin ja Turun toreilla on melko turha toivoa löytävänsä äitienpäiväksi tai lakkiaisjuhliin paikkakuntalaisten ammattikalastajien kalastamaa Selkämeren lähilohta tänäkään vuonna.

Kotimaisen merilohen pöytiin saaminen Selkämeren rannikolta edellyttää, että lohiasetuksessa hyväksytään merialueiden erilaisuus, eikä siksi säädetä samoja pyydysrajoituksia kaikkialle.

Maa- ja metsätalousministeriön esittämä lohiasetus yrittää tasapainotella ristiriitaisten intressien välillä. Luonnonlohikantoihin kohdistuva merialueen kalastus huolestuttaa Tornionjokilaaksossa, toisaalta Selkämeren ammattikalastus elää siitä. ...lue lisää

Kansanedustaja Jari Myllykosken tiedote 5.5.2017
Julkaistavissa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski esittää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin, joilla lisättäisiin suomalaisten elintarvikkeiden saamista EU:n nimisuojajärjestelmän piiriin. Näin vauhditettaisiin elintarvikevientiä, mikä lisäisi alan työpaikkoja Suomessa.

Suomalaisille puhtaille elintarvikkeille on maailmalla yhä enemmän kysyntää. Suomalaiselle ruoalle on luotava vahva brändi, joka perustuu puhtauteen ja luonnollisuuteen. Nimisuojan pohjalle on hyvä rakentaa tarina, jolla rakennetaan vahvoja brändejä.

...lue lisää

Puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 2.5.2017

Arvoisa rouva puhemies,

Käsittelyssä oleva hallituksen esitys laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on noussut kuopastaan.

Hallituksen esityksessä on EU:n arvopaperikeskusasetuksesta seuraavia muutoksia, jotka meidän on pakko tehdä kansalliseen lainsäädäntöön. Niitä en arvostele, vaan hallintarekisteröintiä.

Suomessa tällä hetkellä on käytössä suoran omistuksen järjestelmä. Tässä järjestelmässä osakkeiden omistus on omistajan nimellä tämän tilillä arvopaperikeskuksessa. Hallintarekisteröinnissä näin ei ole, vaan arvopaperikeskuksessa näkyy vain tilin avanneen säilyttäjän, esimerkiksi pankin nimi, mutta ei omistajaa. ...lue lisää