Liian suuri osa verotaakasta jää palkansaajien harteille

Sähkönsiirtomonopoli Carunan toiminta on herättänyt kansalaisten keskuudessa närkästystä jo pitkään. Koska vasemmistoliitto jäi aikanaan yksin vastustamaan Caruna-kauppaa, olemme pyrkineet saamaan edes yhtiön harjoittaman tasevapautukseen perustuvan verovälttelyn kuriin. Suureksi pettymykseksi hallitus asettui marraskuussa kannattamaan tasevapautusta ja muita porsaanreikiä, jotka yhdessä sdp:n ja vihreiden kanssa halusimme poistaa verovälttelyn suitsimiseksi.

Kohtuullista ei ole sekään, että moni palkansaaja joutuu maksamaan tuloistaan suhteellisesti enemmän veroja kuin pääomatuloja saavat miljonäärit. Jos verovälttelyyn puututtaisiin nykyistä kunnianhimoisemmin ja lisäksi pääoma- ja ansiotuloja verotettaisiin yhtenäisellä asteikolla, pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja yrittäjien verotusta voitaisiin keventää.

Kyse ei ole yksittäisten ihmisten tuloista tai siitä, että kenenkään rikastuminen olisi väärin. Hyvinvointivaltio on kuitenkin rakennettu progressiivisen verotuksen idealle, jonka pitäisi koskea myös rikkaimpia. Nyt tämä periaate ei toteudu.

Monissa tapauksissa osinkotuloista vain osa on veronalaista tuloa, minkä lisäksi suurituloisimmat hallinnoivat omaisuuttaan ja siitä saatavia tuloja yleisesti holding-yhtiöiden, vakuutuskuorien ja muiden järjestelyiden kautta.

Esimerkiksi listaamattomasta yhtiöstä saatavat osingot ovat Suomessa 150 000 euron rajaan saakka 75-prosenttisesti verotonta tuloa silloin, kun osinkoa maksavalla yhtiöllä on riittävästi varallisuutta. Osakkeiden myyntivoitoissa voidaan huomioida myös ns. hankintameno-olettama, joka pienentää verotettavaa tuloa 20-40 % omistuksen aikajänteestä riippuen.

Verojärjestelmässä on siis paljon rikkaimpia suosivia piirteitä ja sen sijaan, että Sipilän hallitus olisi ryhtynyt tukkimaan porsaanreikiä, se on luomassa niitä lisää. Suomen varallisuuserot ovat olleet pitkään kasvussa ja tällaisella politiikalla suuntaa ei onnistuta kääntämään.

Ymmärrän ja uskallan julistaa rikastumisen kaikkien oikeudeksi. En vaan voi ymmärtää miksi yrityksien aggressiivista verosuunnittelua ei saada kuriin.

 

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 4.12.2018.