Demokratiaa kaventavaa Ceta-sopimusta ei pidä hyväksyä

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus Ceta supistaa kansallisen demokratian alaa ja antaa lisää valtaa monikansallisille yrityksille. Ceta-sopimuksen mahdolliset hyödyt ovat epäsuhdassa siihen sisältyvien huomattavien riskien ja uhkien kanssa, eikä sitä siksi tule hyväksyä. Puheenvuoroni keskiviikon täysistunnossa:

Arvoisa puhemies,

kauppasopimusten tulisi edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. On kuitenkin syytä pelätä, ettei Ceta-sopimus tekisi näistä kumpaistakaan.

Eduskunnan valiokunnissa on kuultu hyvin kriittisiä arvioita Cetaan sisältyvästä investointituomioistuinjärjestelmästä, joka supistaa kansallisen demokratian alaa ja antaa lisää valtaa monikansallisille yrityksille.

Vaikka hallitus kuinka toisin väittää, ei sopimus onnistu takaamaan valtioiden säätelyoikeutta esimerkiksi ympäristönsuojelun, elintarviketurvallisuuden tai työelämäoikeuksien edistämiseksi.

Parannuksista huolimatta Ceta toistaa muista kauppa- ja investointisopimuksista tutun virheen: siinä missä sijoittajan oikeuksia koskevat pykälät ovat sitovia ja sanktioituja, ovat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia koskevat osiot sijoitettu niin sanottuun kestävän kehitykseen kappaleeseen, joka on pelkän hyvän toivon varassa.

Kaiken huipuksi mahdollinen, joskin epävarma, lisävauhti Euroopan talouskasvulle olisi parhaimmillaankin pieni: pitkällä aikavälillä puhutaan ehkä noin 0,02 prosentin lisästä bruttokansantuotteeseen. Ja tämän mitättömän lisän takia te olette nyt valmiita siirtämään pois keskeistä julkistaa valtaa!

Arvoisa puhemies,

Entisenä pääluottamusmiehenä ja ay-toimijana minun on helppo ymmärtää myös niitä lukuisia eurooppalaisia ammattiliittoja, jotka ovat voimakkaasti arvostelleet Ceta-sopimusta.

Cetan kaltaiset kauppasopimukset hyödyttävät aina joitakin, mutta heikentävät vastaavasti joidenkin toisten asemaa. Tyypillisesti ne kasvattavat tuloeroja, hyödyttävät enemmän pääoman haltijoita kuin työntekijöitä, ja siirtävät varsinkin matalammin koulutettujen työpaikkoja maasta tai alueesta toiseen.

Cetankin vaikutusarviossa on todettu, että se sekä uudelleenjakaisi omaisuutta pääoman haltijoille että kasvattaisi paljon ja vähän koulutettujen työntekijöiden välisiä palkkaeroja. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus siis kasvaisi. Vaikutusarvioiden mukaan ihmisarvoisia työpaikkoja syntyisi sopimuksen myötä häviävän pieni määrä.

Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta suosittikin, ettei Cetaa tulisi näistä syistä hyväksyä.

Vasemmistoliitto on samaa mieltä. Ceta-sopimuksen mahdolliset hyödyt ovat epäsuhdassa siihen sisältyvien huomattavien riskien ja uhkien kanssa.

Esitän vastalauseen mukaisesti, että sopimus ja laki hylätään.