Tiedotteet

2 kommenttia

Kansanedustaja Jari Myllykosken tiedote 7.11.2017
Julkaistavissa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski esittää harkittavaksi uutta kasvurahastoa, jolla rahoitettaisiin kotimaahan työpaikkoja luovia yritysten investointeja. Kasvurahastoon houkuteltaisiin valtion luomin kannustimin sijoitusvaroja etenkin kotitalouksilta.

Pankkirahoituksen ehtoja on viime vuosina kiristetty ja pankkirahoituksen saamisen vaikeus on keskeinen yritysten rahoitusongelmien syy. Alkuvaiheen yritystukien ja suuryritysten tukien väliin tarvitaan uusi, työllistäviä investointeja kannustava järjestelmä, Myllykoski sanoo.

...lue lisää

Kansanedustaja Jari Myllykosken tiedote 25.10.2017
Julkaistavissa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski pelkää, että työvoiman saatavuusharkinnan mahdollinen poisto avaisi uusia ovia palkkojen halpuuttamiselle. Myllykosken mukaan saatavuusharkinnan poisto ei ole perusteltua. Sen sijaan ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa tulisi kehittää parantamalla luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeutta ja ottamalla käyttöön ammattiliittojen kanneoikeus. ...lue lisää

Kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jari Myllykosken mielestä Suomessa on syytä keskittyä raideliikenteen palvelun parantamiseen sen pilkkomisen sijaan. Myllykoski piti tiistaina eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron välikysymyskeskustelussa raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Myllykosken mukaan Sipilän johtama hallitus haluaa taas kerran perustella kilpailuttamisia EU:n vaatimuksilla, vaikka perustetta tähän ei ole.

Olemme Suomessa jo tehneet EU:n edellyttämät toimet rataverkon hallinnan ja harjoittamisen sekä koulutusjärjestelmän ja turvallisuusjärjestelmän eriyttämisestä.

Meillä on siis erityinen peruste jatkaa Suomessa VR:n liikennöinnillä, ja keskittyä palvelun parantamiseen sen pilkkomisen sijaan, Myllykoski sanoi.

...lue lisää