Blogi

Sähkönsiirtomonopoli Carunan toiminta on herättänyt kansalaisten keskuudessa närkästystä jo pitkään. Koska vasemmistoliitto jäi aikanaan yksin vastustamaan Caruna-kauppaa, olemme pyrkineet saamaan edes yhtiön harjoittaman tasevapautukseen perustuvan verovälttelyn kuriin. Suureksi pettymykseksi hallitus asettui marraskuussa kannattamaan tasevapautusta ja muita porsaanreikiä, jotka yhdessä sdp:n ja vihreiden kanssa halusimme poistaa verovälttelyn suitsimiseksi.

Kohtuullista ei ole sekään, että moni palkansaaja joutuu maksamaan tuloistaan suhteellisesti enemmän veroja kuin pääomatuloja saavat miljonäärit. Jos verovälttelyyn puututtaisiin nykyistä kunnianhimoisemmin ja lisäksi pääoma- ja ansiotuloja verotettaisiin yhtenäisellä asteikolla, pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja yrittäjien verotusta voitaisiin keventää.

...lue lisää

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen eduskuntakäsittelyssä olevan työsopimuslain muutoksen vaikutuksista laittomasta irtisanomisesta määräytyviin korvauksiin. Irtisanomislakina tunnetun hallituksen esityksen vaikutusarvion mukaan ”muutoksella voi olla heijastusvaikutuksia perusteettomista työsuhteen päättämisistä tuomittavien korvausten suuruuteen”.

– Kokemuksestani tiedän, että irtisanomisia tapahtuu myös epäasiallisista syistä. Haluan hallitukselta selvän vastauksen, voiko lainvastaisesta toiminnasta selvitä jatkossa aiempaa halvemmalla työntekijämäärän perusteella. Kuuluuko olla niin, että rangaistukseen vaikuttaa kokonaan muut seikat kuin teon vakavuus, Myllykoski kysyy.

...lue lisää

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski odottaa hallitukselta toimia kesäkuussa jätetyn maksuhäiriömerkintöjä koskevan lakialoitteen tiimoilta. Kansanedustajien yhteisaloitteen allekirjoitti 138 kansanedustajaa, joiden yhteenlaskettu äänimäärä edellisissä eduskuntavaaleissa oli 872 295.

– Pidän arvokkaana sitä, että aloitteen taakse saatiin kansanedustajien selvä enemmistö kaikista eduskuntaryhmistä. Heillä on lähemmäs miljoonan kansalaisen suora tuki takanaan, Myllykoski sanoo.

Lakialoitteen myötä maksuhäiriömerkintöjä ei enää automaattisesti säilytettäisi kahdesta neljään vuoteen vaan merkintä poistuisi kun velan maksaa. Lisäksi ulosottomiehelle säädettäisiin velvollisuus tehdä peruuttamisilmoitus ilman velallisen erillistä pyyntöä.

...lue lisää

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski (vas) pitää valitettavana Venatorin päätöstä sulkea Porin tehtaansa. Yhtiö ilmoitti tänään lakkauttavansa noin 450 henkilöä työllistävän pigmenttitehtaan tuotannon vuoteen 2021 mennessä.

– Tässä tapauksessa epäonni näyttää seuraavan toistaan, vaikka tuotannolle olisi Porissa hyvät edellytykset. Nyt tulisi etsiä avoimesti ratkaisuja, joilla toiminnan jatkuminen voitaisiin turvata tarvittaessa uuden omistajan voimin, Myllykoski sanoo.

...lue lisää